SKÅDENUMMER 1960

ALLTSÅ  ARTISTER  SOM  TROLLARE,  BUKTALARE,  AKROBATER,  LUFTNUMMER
LINDANSARE  med  flera
vilka  erbjuder  sina  tjänster  i  AF:s  och  FP:s  artistkataloger  detta  år

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

OBS! Om du ser en del anteckningar vid en del artister så är det deras
aktuella gage, (förutom resor+), vid den tiden då jag var delaktig i en
del bokningar på olika platser i vårt avlånga land. Och i Norge.

TILLBAKA  TILL    NYTT