DETTA ÄR EN SPECIAL-SIDA RÖRANDE DET NYA BOLAGET

BRONETT STARTAT FÖR ATT DRIVA CIRKUS BRONETT

+ + + + + + + +

2004-05-04                                                 Det är långt det här, och  nästan ofattbart. Läs och begrunda!

BRONETT  STARTADE  NYTT  BOLAG 
FÖR  CIRKUS  BRONETT

BOLAGET  ÄNNU  EJ  I  TURNÉ-VERKSAMHET
MEN PROBLEMEN OCH SKULDERNA FINNS REDAN ! !

Nu måste väl till och med de mest fanatiska Scott/Bronett-anhängarna inse
att deras 'idoler' är ute på hal is när de inte ens hinner sätta igång turnerandet
och ändå har en massa skulder för tusentals kronor! (Då inte medräknat alla
de hundratusentals kronor för gamla om-namnade bolaget Sågspånsslingan).
Advokaten jobbar tydligen febrilt för att få till stånd en rekonstruktion, hur nu
det skall gå till när det senaste (?) bolaget REDAN har massor att betala.
En ev. konkurs av nya Cirkus Bronett-bolaget innan cirkusen ens kommit ut
på turné, ja, det borde i alla fall inte ge några sponsorer tycker man.
(Det blir väl för Cirkusakademien att ge ut ett dubbelnummer om Scott/Bronett).
Själv tycker jag att det nu minsann äntligen borde vara dags för näringsförbud.

- - - - - - - -

UPPLYSNINGARNA HÄMTADE FRÅN CENTRALEN:
Företagsupplysning Standard 2004-05-04 
Avseende
Organisationsnummer 556642-1235
Pleasure Principle Entertainment P.P.E. AB
  
1. Sammanfattning
Pleasure Principle Entertainment P.P.E. AB    Organisationsnr    556642-1235
Skepparg 70-72    Telefon    Uppgift saknas
114 59 Stockholm
Riskklass    O
Kreditlimit    Ej bestämd
Betalningsanmärkningar    11 st
Ansökningar    3 st
Registreringsdatum    2003-03
Bokslut    Ej registrerat
Aktiekapital    100.000 kr   
Anställda    Uppgift saknas   

Skuldsaldo
Skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per 2004-04-30 på 63.300 kr finns.

Koncerninformation
Ingår inte i någon svensk koncern enligt våra noteringar.
Obs att företaget p g a finansiella svårigheter är föremål för en
företagsrekonstruktion.


Obs att företaget har ansökningar och betalningsanmärkningar yngre än 6
månader.

Obs att revisor saknas. Företaget riskerar därför att likvidationsanmälas.

2. Senast registrerade händelser
Betaln förelägg utslag    2004-04, Betaln förelägg utslag    2004-04
Betaln förelägg utslag    2004-03, Ans om betaln förelägg    2004-03

3. Kreditomdöme
Riskklass: O

Uppgift om ackord, betalningsinställelse eller företagsrekonstruktion finns
registrerat på företaget.

Kreditlimit: Ingen kreditlimit har åsatts detta företag.
Limiten kan inte anges p g a att uppgift om ackord, betalningsinställelse
eller företagsrekonstruktion finns registrerat på företaget.

4. Allmänna uppgifter och historik
Juridisk form    Aktiebolag, privat
Momsregistreringsnr    SE 556642123501
Antal arbetsställen    1
Säte    Stockholm kommun i Stockholms län
Verksamhet
Diverse övrig rekreationsverksamhet.
(Huvudnäring enligt SCB, SNI2002: 92729)

Bolaget skall bedriva show- och underhållningsverksamhet, biträda
vid cirkusevenemang och därmed sammanhängande frågor, att utveck-
la koncept eller produkter inom show- och underhållningsverksam-
het samt cirkus och marknadsföra eller försälja, att projektera
och genomföra - eller bidra till tredje mans genomförande av -
evenemang, att äga och förvalta värdepapper, samt att idka därmed
förenlig verksamhet.

(Enligt företagets bolagsordning)
Historik
2003-03    Företaget reg under nuvarande org nr och under firman: Foco 21 AB
2003-04    Bolagsordning fastställd
2003-04    Företaget registrerades under nuvarande firma
2003-04    Henry Bronett tillträdde som VD
2003-06    Företaget registrerades för F-skatt
2003-07    Företaget registrerades för moms
2003-12    Beslut om företagsrekonstruktion
2003-12    Företaget registrerades för arbetsgivaravgift
Ärenden för registrering hos PRV    Registreringsdatum    Diarienummer
Ändring beträffande revisor    2004-04-01    9824004

SE-domänadress och eventuell hemsida
www.cirkusbronett.se
www.cirkusprinsessan.se

Obs att företaget har varit inregistrerat kortare tid än 3 år. Unga företag
går oftare i konkurs än äldre.

5. Styrelse etc
Aktuell styrelse enligt PRV
Ledamöterna etc registrerades hos PRV före 1991-04 om inte annat anges.
Henry Bronett, 611017-1177     VD och ord ledamot    Reg i
bolaget 2003-04-24
Emilie Hagberg, 800422-0243     Suppleant    Reg i bolaget 2003-12-16
Ledamöter etc som lämnat bolaget de senaste 2 åren
Helene Mårtensson, 610804-1424     Suppleant    Reg i bolaget 2003-04-24
        Avregistrerad 2003-12-16
Firmateckning
Firman tecknas av styrelsen
bolaget saknar registrerad kvalificerad revisor.
Obs att revisor saknas. Företaget riskerar därför att likvidationsanmälas.
Obs att ändring beträffande revisor lämnats till PRV.

6. Koncernrelation etc
Besläktade företag    Kommentar
Sågspånsslingan i Stockholm AB, 556589-3970     Rekonstruktion 2003-12
Namnbyte 2003-12 från:Bröderna Bronett Event AB

Obs att företaget är besläktat med företag som bytt namn under de  
senaste 6 månaderna.


7. Bokslut och nyckeltal
Inget bokslut har lämnats.

8. Övrig ekonomisk information
Aktiekapital       
Totalt    100.000 kr   

Företagsinteckningar
UC saknar noteringar om att företagsinteckningar skulle ha tagits ut.

Oprioriterade konkursfordringar
UC saknar noteringar om att oprioriterade konkursfordringar skulle ha
registrerats under de 2 senaste åren.

Fastighetsägaruppgifter
UC saknar notering om fastighetsinnehav.

9. Betalningsanmärkningar, ansökningar etc
Beslut om rekonstruktion 2003-12-01
Företagsrekonstruktör    Tel 08- 54518450
EMTHEN, MATS
ADVOKATFIRMAN CARLER AB
BOX 7557
103 93 STOCKHOLM

11 st betalningsanmärkningar på totalt 160.700 kr finns registrerade.
3 st ansökningar på totalt 54.000 kr finns registrerade.


Se bilaga 1
Skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per 2004-04-30
Allmänna mål    0 kr   
Enskilda mål    63.333 kr   
Totalt    63.333 kr   

Obs att företaget p g a finansiella svårigheter är föremål för en
företagsrekonstruktion.


Obs att företaget har ansökningar och betalningsanmärkningar yngre än 6
månader.

10. Senaste frågor 
Under de senaste 12 månaderna har 11 frågor registrerats
De upp till 10 senast registrerade frågorna
Datum    Belopp kr        Frågeställare namn ej obligatoriskt
2003-10-29, 2003-10-23, 2003-10-17, 2003-10-14, 2003-10-08
2003-09-18, 2003-07-31, 2003-07-28    11.000, 2003-06-10, 2003-06-04

------------------------------------------------------------------------
Innehåll
Betalningsanmärkningar, ansökningar etc     
Bilaga 1:
Betalningsanmärkningar, ansökningar etc
Beslut om rekonstruktion 2003-12-01
Företagsrekonstruktör    Tel 08- 54518450
EMTHEN, MATS
ADVOKATFIRMAN CARLER AB
BOX 7557
103 93 STOCKHOLM

11 st betalningsanmärkningar på totalt 160.700 kr finns registrerade.
3 st ansökningar på totalt 54.000 kr finns registrerade.
Betalningsanmärkningar    Datum    Belopp kr        Fordringsägare
Beslut om rekonstruktion    2003-12   
Betaln förelägg utslag    2004-04    11.400        Arver Lastbilar AB
Betaln förelägg utslag    2004-04    9.085        Scandic Hotels AB
Betaln förelägg utslag    2004-03    5.320        Ängelholms Energi AB
Restfört skattekonto    2004-02    15.971        Termin 2 2004
Betaln förelägg utslag    2004-02    18.734        Vlt Ab/ Ingress Media AB
Betaln förelägg utslag    2004-01    11.250        Kalmar Lmv Sverige AB
Betaln förelägg utslag    2004-01    2.476        Jakobsson & Lind AB
Betaln förelägg utslag    2004-01    6.974        Philipson Uppsala Bil Ak
Betaln förelägg utslag    2004-01    15.840        Vestmanlands Läns Tidnin
Restfört skattekonto    2003-12    63.655        Termin 12 2003
Ansökningar    Datum    Belopp kr        Fordringsägare
Ans om betaln förelägg    2004-03    5.899        Kalmar Vatten och Renhål
Ans om betaln förelägg    2003-10    36.900        Sundsvalls Tidning AB
Ans om betaln förelägg    2003-10    11.241        Vlt Ab/ Ingress Media AB
Skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten per 2004-04-30
Allmänna mål    0 kr   
Enskilda mål    63.333 kr   
Totalt    63.333 kr   

Skuldsaldo avser oreglerad skuld hos Kronofogdemyndigheten. 

-----------------------------------------------

Har du nu kommit ända hit ner då har du förhoppningsvis läst igenom
ovanstående och bildat dig en uppfattning om sakernas tillstånd.
Då är frågan: Vad tycker DU?

Tycker du som jag att någon dagstidning borde göra ett undersökande
reportage om Scott/Bronett och verkligen visa vad Bronett går för.

Och så tycker jag att Sveriges Television med det snaraste skall avbryta
sina förbindelser med Bronett. Det rimmar ju illa att Sveriges Television
har så kallade Granskarprogram och sen samarbetar med Bronett,
namnet som står för ekonomiska "konstigheter", lindrigt sagt.
Detsamma gäller TV 4 som samarbetar med Bronett. De borde, likt SVT,
granska sig själva när de har herrar Bronett's företag i sina tablåer.

 

« »

TILLBAKA TILL  BRONETT/1 - SIDAN